Natyrale

Të gjitha produktet tona kanë në themel ekstrakte natyrale, bimësh, propolisi etj…

Cilësore

Përpunimi dhe kujdesi ndaj ekstrakteve dhe përbëresve garanton cilësinë përfundimtare të produktit.

Efektive

Mrekullia e përbëresve natural, me veçoritë dhe veçantitë garanton efektivitetin e produktit.

Të Sigurta

Denida është markë serioze me një gamë e gjerë produktesh të sigurta për përdoruesin sipas indikacioneve përkatëse

Shpërndarje

Sigurojmë shpërndarjen pranë konsumatorit.

Kush Jemi

 Interpharma është distributori eskluziv i produkteve të markës Denida në të gjitha Farmacitë dhe dyqanet.

Jemi krenarë që shpërndajmë një gamë produktesh cilësore dhe efektive me të cilat mund të përfaqësohemi dhe paraqitemi në mënyrë të denjë.

Produktet Denida mund ti gjeni si në rrjetin e Farmacive të grupit Interpharma dhe në të gjitha farmacitë apo barnatoret e tjera që furnizohen pranë Interpharma, ndaj jemi të hapur ndaj çdo rishitësi i cili interesohet për shitjen e kësaj game produktesh.

Denida

Shumëllojshmëri produktesh

Parimi Ynë

SHPËRNDARJA E PRODUKTEVE SHUMË CILËSORE TË SIGURTA TË CILAT PËRFAQËSOJNË DENJËSISHT EMRIN DHE PARIMIN TONË TË NJË JETE TË SHËNDETSHME